Projectontwikkeling

Als geen ander kantoor is Mario Geerts Makelaars O.G. op de hoogte van de ontwikkelingen in haar werkgebied. Reeds enkele jaren begeleiden wij aannemers en projectontwikkelaars in de ontwikkeling van nieuwbouwprojecten. Niet alleen worden locaties verworven voor opdrachtgevers, vervolgens wordt ook samen met de ontwikkelaar een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd, om een optimale invulling van de locatie te garanderen. Daarnaast worden onderhandelingen gevoerd met de betreffende gemeente inzake bebouwingsmogelijkheden, bestemmingsplanwijzigingen en de toewijzing van contingenten en begeleidt ons kantoor in de gesprekken met stedebouwkundige en architect. Op deze manier wordt vanaf het allereerste begin een goed fundament gelegd voor een geslaagd project.

Uiteraard beperken we ons niet alleen tot de locaties, die door onze relaties worden aangedragen. De kennis van ons werkgebied maakt het mogelijk, ook zelf locaties bij onze relaties aan te dragen, die voor ontwikkeling in aanmerking kunnen komen.

Contact opnemen