Projectontwikkeling

Als geen ander kantoor is Mario Geerts Makelaars O.G. op de hoogte van  de ontwikkelingen in haar werkgebied. Reeds enkele jaren begeleiden wij  aannemers en projectontwikkelaars in de ontwikkeling van  nieuwbouwprojecten. Niet alleen worden locaties verworven voor  opdrachtgevers, vervolgens wordt ook samen met de ontwikkelaar een  haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd, om een optimale invulling van de  locatie te garanderen. Daarnaast worden onderhandelingen gevoerd met de  betreffende gemeente inzake bebouwingsmogelijkheden,  bestemmingsplanwijzigingen en de toewijzing van contingenten en  begeleidt ons kantoor in de gesprekken met stedebouwkundige en  architect. Op deze manier wordt vanaf het allereerste begin een goed  fundament gelegd voor een geslaagd project. Uiteraard beperken we ons  niet alleen tot de locaties, die door onze relaties worden aangedragen.  De kennis van ons werkgebied maakt het mogelijk, ook zelf locaties bij  onze relaties aan te dragen, die voor ontwikkeling in aanmerking kunnen  komen.