Advisering

Uiteraard kunt u bij ons terecht voor alle vragen op het gebied van de makelaardij en ruimtelijke ordening.

Vragen met betrekking tot uw koopovereenkomst? Is de aanslag van de WOZ beschikking wel correct? Problemen met een bestemmingswijziging bij u in de buurt, of ondervindt u hiervan schade? Wat zijn de mogelijkheden voor een zgn. planschadevergoeding? Wat is het effect van de Wet Voorkeursrecht Gemeenten op de waarde en de verkoopmogelijkheden van uw perceel? Dreigt er een onteigening?

Vraagstukken waar wij u graag behulpzaam mee zijn. Wij beperken ons wat dat betreft niet tot een bepaalde doelgroep. Naast particulieren en bedrijven weten ook diverse gemeenten en woningcorporaties de kennis en ervaring van ons kantoor op zijn waarde te schatten. Verwervingen, haalbaarheidsonderzoeken, taxaties: voor diverse gemeenten en corporaties wordt door ons kantoor regelmatig advieswerk verricht.

Contact opnemen