Taxaties

Een belangrijk aspect voor de bepaling van de waarde van uw woning of bedrijf, bij zowel koop als verkoop, is een taxatie van het object.

 • Is het object de prijs die gevraagd wordt wel waard?
 • Met welke vraagprijs zit ik "goed" in de markt ?
 • Wat kan ik financieren?
 • Er zijn vele redenen te bedenken om aandacht te schenken aan een gedegen waardebepaling.

Wij verzorgen taxaties voor uiteenlopende doeleinden:

 • aankoop van een onroerend goed
 • het verkrijgen van een financiering
 • scheiding en deling van boedel
 • overdracht van BV naar privé of omgekeerd, bij aankoop van een onroerende goed
 • zgn. “minnelijke waardering” in verband met successie- en/of schenkingsrecht
 • het bepalen van de WOZ-waarde
 • etc.

Uiteraard worden alle aspecten in de waardering meegenomen. Gelet wordt o.a. op locatie, kadastrale situatie, onderhoudstoestand, bestemmingsplanmogelijkheden, eventueel lopende huurcontracten, eventueel beschikbare vergunningen (bij bedrijfsmatig onroerend goed), erfdienstbaarheden, zakelijke rechten dan wel andere beperkingen die op het onroerend goed rusten. Allemaal zaken waarmee terdege rekening moet worden gehouden en die van invloed kunnen zijn op de waarde. Alles wordt meegewogen om u optimaal te kunnen adviseren.

Mario Geerts is als gecertificeerd Register Makelaar – taxateur onroerende zaken ingeschreven in het register van de Stichting VastgoedCert te Rotterdam op 01.09.2001 onder nummer BV.01.20.503.5.1200

Contact opnemen